Alexander Olsson

Alexander bor i Vänersborg sedan 15år tillbaka men är ursprungligen från en liten by i Norrland.

”Jag har ett ganska brett uttryck men jag målar gärna motiv som provocerar och ifrågasätter. Situationer och händelser, motsättningar och föreställningar.
Min konst är i grunden ganska mörk och jag petar gärna på känslan av desperation och utsatthet”

Projektet Utsatt är för mig något som jag kan ta på, efter att ha levt ett turbulent liv med diffusa gränser, med viljan att skapa något av betydelse men att sakna möjligheten, eller förmågan.
Jag har haft helt andra förutsättningar än människorna som gestaltas i ”Utsatt” men jag förstår och känner av maktlösheten.

Det är svårt att begripa hur orättvisan är så markant i en modern värld, trots att vi har möjligheten så är det få som faktiskt ser värdet i att försöka förändra. Jag känner mig otroligt hedrat att jag får vara en del av det arbetet som Loza Foundation bedriver. Mitt konstverk belyser kontrasten och det absurda i motivet som har sammanfogat två ytterligheter.