Frida Björsell

Jag heter Frida Björsell. Jag är 45 år och bosatt i Stockholm. Jag har en Magisterexamen från Konstfack och arbetar numera på en verksamhet i keramik.