Sara Hallberg

Jag har målat med akvarell i fem år och började egentligen med motiv till barnrum, då jag kände att jag inte hittade något att hänga på väggarna i dotterns rum. På den vägen var det och jag har nu även börjat måla motiv som riktar sig till vuxna och när jag fick sonen för några månader sedan, började jag att fundera över kroppen och på hur vi ser på oss själv och på varandra. Inte minst på vilka signaler vi sänder åt våra barn. Tog då fram två kroppspositiva motiv. Utöver detta så illustrerar jag för tillfället en barnbok. När jag fick förfrågan att måla för Loza foundation, så var det ett självklart ja från min sida. Att få använda konsten till att sprida viktiga budskap och känslor, måste vara det bästa sättet att egentligen använda konst på.