Julia Pivén

Julia Pivén är en Göteborgsbaserad konstnär och författare med ett stort engagemang inom psykisk hälsa och patienträtt. Hon lever själv med schizofrenispektrumdiagnos och pratar öppet om sina upplevelser. Till Loza Foundations utställning donerar hon verket ”Mother of Children Lost”, vilken handlar om de människor som har många barn som inte är biologiska. De människor som tar in andra vuxna människor i sin gemenskap och skapar en trygghet för de som samhället glömt bort.