Maria Harrysson

Utbildad på Konstfack, verksam i Malmö och Blekinge.
Jag har de senaste drygt tio åren återkommande ‐ genom teckningar, objekt, installationer och film ‐ behandlat den komplexa relationen mellan människa och natur; hur vi beundrar och romantiserar den samtidigt som vi förstör och utnyttjar den.
I mitt konstnärskap återger och rekonstruerar jag förhållanden och vill provocera fram osäkerhet hos betraktaren gällande det vi tar för givet; att solen stiger, vattnet flyter eller att hav möter himmel i en horisont. Mitt primära verktyg är teckning i blyerts.
Jag ställer ut kontinuerligt både separat och i grupputställningar, jobbar med uppdrag och undervisar samt håller workshops. Är representerad i Region Skånes konstsamling och har bland annat tilldelats Konstnärsnämndens Arbetsstipendium vid två tillfällen.